Våld i nära relationer

 


Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter.

Varje år görs ca 30 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år.

Som kvinna kan det vara svårt att prata om vad som sker och se när gränsen har passerat för där man borde lämna sin relation och gå.

Villa Loveby arbetar med att stötta och stödja de kvinnor som har varit eller är utsatta. Vi arbetar även med vuxna anhöriga och barn som upplevt våldet tillsammans med sin förälder.

Vi arbetar både med kvinnor som blivit misshandlade av sin partner men även med kvinnor som blivit utsatta av någon annan anhörig eller för kvinnan okänd person.