Om Villaloveby

 
 
Villa Loveby är ett företag som verkar för att upplysa och utbilda i ämnet våld i nära relationer, samt förebygga och hjälpa kvinnor och barn som lever eller levt under våld och hot.

Villa Loveby kan stå till tjänst med utbildning i ämnet för berörd personal som träffar kvinnor som lever eller har levt i en våldsam relation. Under fliken föreläsningar kan du läsa om hur du bokar in föreläsningar för ditt företag.

Skolor och offentliga organ kan också boka föreläsningar med olika inriktning ex. för berörd personal som möter utsatta kvinnor inom vården eller socialtjänsten som kanske är de som uppmärksammar våldet i hemmet. Villa Loveby har specificerade föreläsningar för olika arbetsgrupper.