Kvinnors hälsa

BTJ – jag är så otroligt glad!
2015-12-04
Ett nytt kapitel
2015-12-19

2015 så ignorerar vi fortfarande kvinnor och barns hälsa.

Kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer får trauman, som de behöver få bearbeta, men i vårt samhälle är det svårt. Det finns inte kunskap, tid och pengar för dessa barn och kvinnor. Det står depression på sjukintygen inte trauma från våld. Vi behöver börja tala om ett problem som är stort och kostsamt att blunda för.

Jag hoppas med mitt företag Villa Loveby kunna uppmärksamma och sprida kunskap om traumatiserade kvinnors hälsosituation samt deras behov av behandling, stöd och vård i såväl i kris- som rehabiliteringsfas. Jag vill uppmärksamma och sprida kunskap om barns situation till kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Hur viktig dessa barns hälsa samt behov av behandling, stöd och vård i såväl i kris- som rehabiliteringsfas faktiskt är.

ensam-kvinna