Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Nöjda kunder är det bästa som finns!
2015-11-30

Idag den 25 november, internationella dagen mot våld mot kvinnor. Den instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999.  I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.

 

Jag önskar så att vi hade kommit längre i vårt arbete kring våld mot kvinnor. Fortfarande i Sverige idag dör det en kvinna var tredje vecka som utsätts för våld.

På denna blogg kan ni följa mitt arbete för att förebygga våld i nära relationer. Mitt företag Villa Loveby arbetar aktivt för att alla kvinnor och barn ska ha rätt till att känna sig trygga.